10 års jubilæumsfest 2017

Vejfesten for 2017 er samtidig 10 års jubilæumsfest og afholdes den lørdag 19. August.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi ønsker at festen skal bygges op omkring et tema, så forslag til tema ønskes. Brug Facebook til at dele dine forslag.  

Festudvalg.

Allerede nu vil vi gerne have etableret et festudvalg, så planlægningen af næste års fest starter i god tid. Det første møde er mandag den 24. oktober kl. 20.00. Er der nogen der har lyst til at være med i festudvalget, så kontakt en fra bestyrelsen.

Ukrudt ved kantsten
Alle opfordres til at fjerne udkrudtet ved jeres egen kantsten og ved asfalten.
Bliver det ikke vedligeholdt, slår asfalten revner, hvilket på sigt medfører store omkostninger for udbedring.
Virker gadelygten ikke......
....så anvend linket for at fejlmelde.

http://www.elcon-as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/fejlmelding/

Jo flere, jo hurtigere.